Ziyaretçi ve Refakatçı Politikamız

Sağlık Bakanlığı Kronavirüs Bilim Kurulu;

1.Hastanede yapılan hasta ziyaretlerinin Mart-Nisan ayları boyunca mesai saatleri içerisinde yapılmaması;

2.Mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesi;

3.Yoğun Bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin yasaklanması;

4.Hasta Refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanması;

Önemle rica olunur.