Tarihten Gunumuze Hastanemiz

Tarihten Günümüze Hastanemiz;

‘’Sağlığınız Emin Ellerde" ilkesiyle kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi adı ile; 23.04.1994 tarihinde Sağlık Bakanlığı'ndan bir protokol ile devralınan Moris Şinasi Hastanesi'nin ek hizmet binasında 1994 yılı sonunda açılmış ve aynı yıl hasta kabul edilmeye başlanmıştır.

Daha sonra, Üniversite Senatosu 04.05.2012 tarih ve2012/5 sayılı toplantısında alınan XIV sayılı kararı ile Hastanemizin adı, yöre halkının daha kolay benimseyeceği düşüncesiyle HAFSA SULTAN HASTANESİ olarak değiştirilmiştir.

1994 yılı ilk kurulum yılında; yaklaşık 75 yatak, 60 hekim, 50 hemşire, 20 teknisyen, 30 idari personel ile hizmet vermeye başlamıştır.

2015 yılı itibariyle tüm birimleriyle Uncubozköy yerleşkesi Sağlık Kampüsünde hizmet vermeye devam etmektedir.

Hastanemiz mevcut koşularında;

2020 yılı itibariyle toplamda, 622 nitelikli hasta odalarına sahip olup, 620 hekim, 534 hemşire, 195 teknisyen, 501 idari personeli (Sekretarya, temizlik personeli, teknik personel, hasta bakım teknisyeni) ile yıllık ortalama 60 bin hastaya yatırılarak hizmet verilmektedir. 

Polikliniklerimiz; Nisan 2021 yılı itibariyle; 13.042 metrekare kapalı, 10940 metrekare açık alanı ile yeni poliklinik binasında, 25 ayrı branşta ve 162 ayrı poliklinik odasında ferah ve modern bir ortamda hizmet verilmekte olup, yıllık ortalama 1 milyon ayaktan hastaya hizmet sağlanmaktadır.

Yoğun Bakımlarımız; 3. Basamak Yoğun Bakımlar 62 yataklı (Anestezi Yoğun Bakım 28 yatak, Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım 8 yatak, Cerrahi Yoğun bakım 9 yatak, Yenidoğan Yoğun Bakım 9 yatak, Çocuk Yoğun Bakım 8 yatak) 2. Basamak Yoğun Bakım 17 yataklı (Kardiyoloji Yoğun Bakım 11 yataklı, Çocuk Acil Yoğun Bakım 6 yatak) 1. Basamak Yoğun Bakım 9 yataklı, (Dahiliye Yoğun Bakım 5, Nöroloji Yoğun Bakım 4 yataklı) olmak üzere, toplamda 88 yataklı, son teknolojiyle donatılmış olan Yoğun Bakımlarımız, yıllık ortalama 5500 hastaya 42 bin yatış günü hizmet vermektedir.

 Acil Servis Hizmetleri; 3. Seviye Yetişkin Acil Servis 20 yataklı, 3. Seviye Çocuk Acil Servis 17 yataklı olup, yıllık ortalama 90 bin hastaya hizmet verilmektedir.

Ameliyathanelerimiz; 15 adet ameliyat masasına sahip olup, yıllık ortalama 60 bin ameliyat gerçekleşmektedir.

Laboratuvarlarımız, Patoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Genetik bölümlerinden oluşmakta olup, yıllık ortalama 10 milyon tahlil sonucu verilmektedir.

Görüntüleme merkezimiz, Radyoloji, Mamografi, Manyetik Rezonans, Tomografi, Ultrasonografi, Renkli Dopler Ultrason, Kemik Dansitometrisi bölümlerinden oluşmakta olup yıllık ortalama 250 bin adet tetkik yapılmaktadır.

Rutin hasta bakımları dışında;

Onkoloji, Kemoterapi Merkezi, Diyaliz Merkezi, Tüp Bebek Merkezi, Gastroenteroloji Endoskopi Merkezi, Nükler Tıp Merkezi (PET-BT), Kornea Bankası, Sterilizasyon Merkezi, Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Radyoaktif İyot tedavi odası merkezi, Kozmotoloji Merkezi, Kemik İliği Nakli Merkezi ve Böbrek Nakli Merkezlerimizi, TPN Ünitesi, Geleneksel Tıp Merkezi (GETAT) ile hizmet vermektedir.

Hastanemiz Haziran 2021 tarihi itibariyle; Sağlık Turizmi hizmeti vermeye hak kazanmış olup, Sağlık Bakanlığı Kalite değerlendirmelerini başarı ile tamamlamanın yanı sıra, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim belgesine sahiptir.