Hastaneden Ayrılırken

Hastanın ilgili servisten taburcu olmasına karar verilir ise hastaya veya yakınlarına ilgili hekim ve servis hemşireleri tarafından evdeki bakım veya tedavi hakkında bilgilendirme yapılır.

Hasta hastaneden ayrılmadan önce ilgili bölüm sekreterliğine uğrayarak resmi yapılması gereken bir işlem olup olmadığını öğrenmelidir. 

Eğer hasta herhangi bir yerde çalışıyor ve çalıştığı kurum yada kuruluşa hastanede yattığına veya istirahat ile ilgili resmi bir belge vermesi gerekiyorsa bunu hekimine bildirmelidir. 

 

Hekim hastanın tıbbi durumuna göre istirahat ile ilgili gerekli evrakları (iş görmezlik raporu veya kurul halinde rapor alınması vb..) düzenler. 

Sekreterlikte taburculuk için aşağıdaki evrakların kontrolü yapılır; 

• Hastanın dosya içeriği,
• Hemşire gözlem formları,
• Ücretlendirme Formları,
• Hasta orderları,
• Kan barkotları,
• İlaç ve sarf malzeme raporu,
• Epikriz.

Sekreterliğe uğranılmaması durumunda hasta hastanede yatmamasına rağmen yatıyor gözükebilmektedir.
(Not: Bu süreçte herhangi bir eczaneden ilaç alınamamakta ve hastalarımız başka sağlık kurumlarının tedavi işlemlerinden yararlanamamaktadır.)